Verkeerstellingen gemeente Utrecht

Toelichting website

Op deze website vindt u de beschikbare informatie over de hoeveelheid verkeer op een deel van het wegennet van de gemeente. De betrouwbaarheid van de verschillende meetmethoden verschilt en soms ontbreken gegevens door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Gebruik de gegevens dan ook als indicatie van de verkeersintensiteit en kijk vooral naar de trend over een paar weken. Heeft u meer gegevens nodig of vragen naar aanleiding van deze website? Neem dan contact op via mobiliteitsonderzoek@utrecht.nl.

Om welke periode gaat het?
Op deze website vindt u de verkeersintensiteiten vanaf ongeveer twee maanden geleden, tot 12 maanden terug in de tijd. Elke twee maanden verversen we de gegevens.

Hoe werkt het?
De kaart laat, met allerlei kleuren van bruin tot blauw (rustig tot druk), een gemiddelde werkdag zien per week van de afgelopen 12 maanden. Van de wegen die geen kleur hebben zijn geen cijfers beschikbaar.

Wanneer u op een wegvak klikt, verschijnen er rechts één of twee grafieken die de verkeersintensiteit per week weergeven voor een gemiddelde werkdag. Voor beide rijrichtingen één grafiek. Niet altijd zijn er verkeerstellingen in twee richtingen beschikbaar. In dat geval wordt maar één richting weergegeven. Alleen de weken met beschikbare gegevens worden getoond. Op sommige punten is er bijvoorbeeld maar informatie van twee weken omdat de hoeveelheid verkeer tijdelijk is gemeten ten behoeve van een specifiek project. Ook komt het wel eens voor dat een lus in de weg tijdelijk niet werkt.

Op de locaties waar een fietssymbool staat, hebben we gegevens over het aantal fietsers. Dit werkt op dezelfde wijze als bij de auto's.

Als u nog meer details wilt kunt u een week aanklikken, waardoor een extra scherm verschijnt. In dit extra scherm kunt u -indien beschikbaar- verkeersintensiteiten vinden op verschillende tijdstippen. Ook staat aangegeven op welk type telling de cijfers zijn gebaseerd:

IND inductielussen bij Verkeers Regel Installaties (VRI)
CAM camera's met kentekenherkenning
PNT telslang op de weg
VID videodetectie
VIS handmatige telling

en welke betrouwbaarheid de telling heeft (A, B, C, D, E):

 A Goede betrouwbaarheid
(maximaal 10% afwijking t.o.v. de werkelijkheid)
 B Redelijk goede betrouwbaarheid
(10-20% afwijking mogelijk t.o.v. de werkelijkheid)
 C Redelijke betrouwbaarheid
(20-30% afwijking mogelijk t.o.v. de werkelijkheid)
 D Matige betrouwbaarheid
(30-50 % afwijking mogelijk t.o.v. de werkelijkheid)
 E Lage betrouwbaarheid
(meer dan 50% afwijking mogelijk t.o.v. de werkelijkheid)

De informatie van een specifieke week kunt u opslaan worden als Excelbestand door te klikken op "Tabel opslaan". Verder is het mogelijk een andere ondergrond te kiezen (basiskaart, detailkaart of luchtfoto) en de wijkgrenzen of de verkeerslichten zichtbaar te maken.

 
Motorvoertuigen/etmaal
0 - 1.250
1.250 - 2.500
2.500 - 5.000
5.000 - 7.500
7.500 - 10.000
10.000 - 15.000
> 15.000

DISCLAIMER

Deze website geeft een globaal beeld van de hoeveelheid verkeer op een deel van het wegennet in de gemeente Utrecht. Let bij de interpretatie van de gegevens goed op hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. De kleuren groen tot en met rood geven de betrouwbaarheid van de cijfers weer en daarmee hoe groot de afwijking kan zijn ten opzichte van de werkelijke situatie. Afwijkingen of het ontbreken van gegevens kunnen ontstaan door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.

ONDERHOUDSMELDING

De telcijfers worden momenteel bijgewerkt. Wacht enkele minuten en ververs de pagina door op F5 te drukken.